Adwokat Marta Skrzymowska

Adwokat Marta Skrzymowska

Ekspert w dziedzinie prawa karnego i rodzinnego. Od 2010 roku obrońca w sprawach karnych. Związana ścisłą tajemnicą adwokacką, nie może opowiedzieć o żadnej z setek prowadzonych spraw na terenie całej Polski, ale też gwarantuje całkowitą dyskrecję w Państwa sprawie. Zawsze do końca po stronie swojego Klienta.
Adwokat w warszawskiej Izbie Adwokackiej, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację odbyła w warszawskiej Izbie Adwokackiej, pod patronatem adw. Jolanty Wolff, wybitnego specjalisty z zakresu prawa karnego. Egzamin adwokacki zdała z wyróżnieniem.
Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich izby adwokackiej w Warszawie, patron aplikantów adwokackich, wykładowca Młodzieżowego Uniwersytetu Prawniczego, współzałożycielka MRS-Praktyczne Kursy Prawa.
Prywatnie bardzo dużo i szybko czyta, więc w podziękowaniu za darmową poradę prawną chętniej przyjmie niepotrzebną w domu książkę niż kwiaty.

Adwokat Marta Skrzymowska

TELEFON DYŻURNY
W PRZYPADKU ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJĘ

Obrona w sprawach karnych jest podstawowym rodzajem działalności Kancelarii.

Proszę wybrać rodzaj sprawy:

SPRAWA KARNA

zostałem podejrzany/oskarżony, jestem ofiarą przestępstwa…

SPRAWA RODZINNA

rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem…

WARSZTATY PRAWNICZE

dla młodych ludzi, którzy chcą w przyszłości studiować prawo…

Cennik

Wynagrodzenie adwokata

jest każdorazowo ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju i etapu sprawy.

W Kancelarii istnieje możliwość rozliczenia za konkretne czynności podjęte w sprawie lub ryczałtowo za całą sprawę, bez względu na ilość podjętych czynności.

Porady prawne udzielane są stacjonarnie i on-line. Koszt porady to 200 zł netto za każde rozpoczęte 30 minut.

W przypadku powierzenia sprawy do prowadzenia za wynagrodzeniem ryczałtowym pierwsze spotkanie jest gratis.

Marta Skrzymowska praktyki

Praktyki

Studentów i aplikantów zainteresowanych odbyciem w Kancelarii praktyk lub objęciem patronatem zapraszamy tylko wówczas, gdy:

• są zainteresowani rozszerzaniem swoich umiejętności;
• ukończyli co najmniej trzeci rok studiów;
• są odpowiedzialni i punktualni;
• mają niezbędne w zawodzie poczucie humoru.

Prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie się na spotkanie z adwokatem, zaznaczając, iż chodzi o praktyki. Czas w Kancelarii dostosujemy do Państwa potrzeb i możliwości.