Warsztaty prawnicze dla młodzieży

W Kancelarii organizowane są warsztaty prawnicze dla młodych ludzi, którzy chcą w przyszłości studiować prawo lub zastanawiają się nad wyborem tego kierunku.

Warsztaty odbywają się co miesiąc w weekendy (soboty lub niedziele) i trwają 4 godziny zegarowe. Ich koszt to 249 zł od osoby za jedne zajęcia. Organizowane są w niewielkich grupach (do 10 osób) i obejmują wprowadzenie do prawa karnego i cywilnego poprzez rozwiązywanie zadań prawniczych, bazujących na prawdziwych sprawach. Młodzież pracuje z prawdziwymi, zanonimizowanymi aktami adwokackimi, przeprowadzamy symulacje rozpraw z podziałami na role i uczymy się poprzez zabawę.

Zajęcia pomagają w podjęciu decyzji co do kierunku studiów lub co do specjalizacji po studiach. Ich program opracowany jest tak, aby uzyskana wiedza była przydatna każdemu w życiu codziennym. Po cyklu warsztatów uczestnicy znają swoje podstawowe prawa, wiedzą, gdzie szukać informacji o nich, potrafią samodzielnie napisać umowę i proste pismo procesowe. Zaczynają poznawać podstawy procedury karnej i cywilnej.

Nabór odbywa się kilka razy w roku. Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem 608 706 091 lub mailowo na adres: kursy.mrs@gmail.com

Marta Skrzymowska praktyki