Sprawa Rodzinna

Rozwód w Warszawie? Adwokat Marta Skrzymowska reprezentuje osoby, które są w trakcie lub myślą o założeniu postępowania rozwodowego. Ponadto Kancelaria zajmuje się innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego, np. sprawami o alimenty, o ustalenie kontaktów z dziećmi, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

W sprawach rodzinnych kluczowe jest jak najszybsze ustalenie sposobu postępowania. Znacznie lepsze rezultaty daje przygotowanie do sprawy i konsekwentne jej prowadzenie, niż naprawianie popełnionych wcześniej błędów.

Niezbędna jest pierwsza wizyta, podczas której adwokat ustali Państwa oczekiwania i zapyta o istotne dla sprawy okoliczności. To pierwsze spotkanie jest dla Państwa i nie zobowiązuje Was do niczego – ma na celu udzielenie Państwu wszelkich informacji, jak należy postępować i czego możecie oczekiwać. Można spisać sobie ważne dla Was pytania, aby nie pominąć niczego podczas spotkania.

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z adwokatem, istnieje możliwość podpisania pełnomocnictwa do poprowadzenia sprawy. Celem ułatwienia procedury, warto przed spotkaniem przygotować dokumenty związane ze sprawą (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, umowy majątkowe – jeśli były podpisane, poprzednie wyroki lub postanowienia sądów, ewentualne dowody, które uważają Państwo za istotne) oraz spisać swoją historię w pliku tekstowym (np. Word). To pozwoli adwokatowi znacznie szybciej przygotować dla Państwa dokumenty.

Każde działanie adwokata jest konsultowane z Państwem na każdym etapie postępowania. Projekty pism procesowych można wysyłać mailowo do akceptacji i tak preferujemy działać w większości spraw – to Państwo wiecie najlepiej, co zdarzyło się w Waszym życiu. My troszczymy się o formalną stronę postępowania oraz o to, aby przeprowadzić Was przez tę trudną sytuację możliwie gładko.

Nikt nie musi być przed sądem sam.

Marta Skrzymowska Sprawy Rodzinne